Home/2022, Важно, Новини, Посещения, Празници/Морско училище стана на 141 години

Морско училище стана на 141 години

141 години от създаването си отбеляза ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Церемонията, проведена на 7 януари 2022 г., започна с посрещане на бойното знаме и поздравителни слова на началника на Училището – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров. В присъствието на зам.-министъра на отбраната – Александър Петков, зам.-министъра на транспорта – Владимир Върбанов, областния управител на Варна – Марио Смърков, кмета на града – Иван Портних, командира на ВМС – контраадмирал Кирил Михайлов, и други официални гости, началникът на Морско училище отчете успехите през изтеклата година.

„В края на изминалата година бе извършена визита за подновяване на одобрението на Системата за управление на качеството на ВВМУ от Лойдс регистър. Резултатите от това посещение са показателни: продължава съответствието на системата за управление на ВВМУ с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Сертификацията беше подновена за следващия тригодишен период.

Независими одитори, проверяващи спазването на конвенцията STCW (Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците) за корабоплаването на ЕС, инспектираха и оцениха положително организационната структура, линиите на комуникация, контрола на качеството, мениджмънта, обученията и квалификациите на персонала, тренажорите и симулаторите. Бе направен и мониторинг на приема на студенти, изпитите и оценяването в Морското училище.

Бъдещите кадри, обучаващи се в нашето Училище, покоряват нови хоризонти. Отбор на ВВМУ, сформиран от преподаватели, студенти и курсанти, взе участие в ежегодното европейско учение по киберсигурност Cyber Coalition – 2021, в което участваха отбори от повече от 20 държави. Три космически проекта на студенти и курсанти от ВВМУ и Медицинския университет – Варна, участват в конкурса на Европейската космическа агенция Student Aerospace Challenge. Те се представят успешно в това начинание за четвърта година и са единствените български участници в този престижен и труден европейски космически студентски конкурс.

В навечерието на Коледа шестима наши курсанти и студенти станаха носители на годишните поименни награди на Община Варна за постигнати високи резултати в учебната дейност за 2021 г. В края на годината Българската морска камара отличи ВВМУ за изключителния му принос в сферата на морското ни образование.

През изтеклата година не останаха незабелязани и усилията на нашите научни колективи. Научен колектив от Морско училище бе удостоен с награда „Питагор“ – най-високото отличие на Министерството на образованието за принос в науката. Награда „Варна“ получи творчески екип от ВВМУ – също за постижения в науката и образованието.

Морско училище още повече затвърди своята позиция не само на престижно учебно заведение, но и на водеща изследователска институция с придобиването на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Плавателният съд, който е част от споделена научна инфраструктура за морски и полярни изследвания, ще осигурява и плавателните практики на нашите обучаеми.

Продължава да се обогатява и разширява и учебно-материалната база. Разкрити са редица нови тренажори и симулатори. Изцяло се обновява Спортният ни комплекс. През изминалата година бе даден старт на строителството на дълбоководен басейн, в който ще се отработват широк спектър морски спасителни операции и специализирана подготовка в интерес на Въоръжените сили. Изградени бяха Център за кибероперации и Център за компетентност КВАЗАР, обединяващ квантова комуникация и управление на риска чрез интелигентни системи за сигурност.

Сред постиженията през изтеклата година е и създаването на Центъра за обучение с корабни спасителни средства и Полигона за обучение по борба с корабни пожари към ВВМУ, който продължава да се модернизира и надгражда. Изцяло с дарения бе изграден и православният храм „Св. Николай“ в Морско училище, който е и първият новопостроен във Варна в последните 100 години.

Партньорските ни взаимоотношения със сродни университети от чужбина също са изключително динамични. Продължаваме традицията на добро сътрудничество и общи инициативи и с гражданските и военните университети от нашата страна. Доказателство за това е новата съвместна специалност „Логистика“, с Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и Военновъздушното училище“, отбеляза флотилен адмирал Медникаров в словото си.

Церемонията продължи с преминаване на представителния блок в тържествен марш. В знак на почит и признателност бяха положени цветя и венци пред паметника на патрона на Училището – Никола Вапцаров, и на барелефите на изявени преподаватели от ВВМУ.

About the Author: