Home/2022, Новини/Морско училище участва в програмата „Сигурност и отбрана“

Морско училище участва в програмата „Сигурност и отбрана“

Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, подписа споразумение по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. Така Морско училище стана част от Консорциума, който ще бъде бенефициент по програмата. В него влизат още Националният военен университет „Васил Левски“, където бе официалното подписване на споразумението, както и Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Военната академия „Г. С. Раковски“, Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките, Университетът за национално и световно стопанство, Академията на Министерството на вътрешните работи и Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски“.

Програмата е приета с решение на Министерския съвет и е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания: 2017 – 2030 г. Целта е повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Тя е подкрепена от министерствата на отбраната и на вътрешните работи и обединява усилията на научните организации, висшите училища и иновативните бизнесорганизации в страната.

Реализацията на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ продължава до 2025 г. Резултатите от всички фундаментални научни изследвания ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти и студенти за развитие и обогатяване на научните постижения в полза на обществото.

Целта е да бъде повишено количеството на публикациите, да бъдат създадени съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина. Споразумението предвижда още създаване на прототипи на инструменти и среда за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнеса. Научната програма ще даде възможност и за съвместни обучения на докторанти, ще привлече участници от други научни звена, т.е. така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори секторът за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми.

By | 2022-01-21T12:52:04+00:00 януари 14th, 2022|2022, Новини|0 Comments

About the Author: