Home/2022, Новини, Посещения, Студенти/Студенти от четири държави започнаха обучения по проект MINE-EMI в Морско училище

Студенти от четири държави започнаха обучения по проект MINE-EMI в Морско училище

12 студенти от четири държави започнаха тренинги и обучения по проект MINE-EMI във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. По трима са участниците от Constanta Maritime University (Румъния), Piri Reis University (Турция), The University of the Aegean (Гърция) и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (България).

По проект MINE-EMI се разработва съвместна обучителна програма, която улеснява развиването на умения и компетенции за повишаване на осведомеността по морските проблеми, с цел насърчаване на устойчивото управление на морския сектор. Той се фокусира върху Черноморския басейн и включва представители на бизнессектора и местните администрации. Целта на проекта е да запълни празнината между изискванията в морския сектор (управление на морските зони, транспортни операции, логистика) и липсата на актуализирани курсове в това направление.

Пристигането на студентите от Гърция, Турция и Румъния е етап от проекта, в който разработените вече тренинги и курсове ще бъдат приложени практически. Пристигналите по студентската мобилност, заедно с колегите си от България, в продължение на седмица ще се обучават по програмите, разработени в първата – изследователска, фаза на проекта.

About the Author: