Home/2022, Еразъм, Новини, Стаж/Работа, Студенти/ВВМУ обявява преразпределение на остатъчни средства по перо студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“, КД103

ВВМУ обявява преразпределение на остатъчни средства по перо студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“, КД103

Всички студенти, участници в студентска мобилност с цел практика по договор 2020-1-BG01-KA103-078078,  могат да участват в преразпределение на остатъчни средства при следните условия:

  1. Студентите да са приключили мобилността си извън договорирания период, поради извънредната пандемична обстановка – Ковид-19;
  2. Обучаемите да подадат лично заявление за участие в преразпределение на остатъчни средства в свободен текст в „Еразъм+“ центъра на ВВМУ, както и документи, доказващи продължителността на стажа.

Срок за подаване на заявленията: от 10.03.2022 г. до 25.03.2022 г., включително.