Home/2022, международни проекти, Новини, Посещения, Студенти/12 студенти получиха сертификати по проект MINE-EMI

12 студенти получиха сертификати по проект MINE-EMI

12 студенти от България, Турция, Гърция и Румъния завършиха пилотни обучения по проекта MINE-EMI във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. По трима участници от Constanta Maritime University (Румъния), Piri Reis University (Турция), The University of the Aegean (Гърция) и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (България) участваха във втората фаза на проекта. След едноседмични тренинги, студентите получиха сертификати за завършените курсове.

По проекта MINE-EMI се разработва съвместна обучителна програма, която улеснява развиването на умения и компетенции за повишаване на осведомеността по морските проблеми, с цел насърчаване на устойчивото управление на морския сектор. Проектът се фокусира върху Черноморския басейн и включва представители на бизнессектора и местните администрации. Целта на проекта е да запълни празнината между изискванията в морския сектор (управление на морските зони, транспортни операции, логистика) и липсата на актуализирани курсове в това направление.

About the Author: