Home/2022, Важно, международни проекти, Новини, Събития/Решения на Съвета на ИМО по ситуацията в Черно и Азовско море

Решения на Съвета на ИМО по ситуацията в Черно и Азовско море

ТУК МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ СТАТИЯТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

Извънредно заседание на Съвета на ИМО, проведено за обсъждане на въздействията на ситуацията в Черно и Азовско море върху корабоплаването и морските лица

Международната морска организация (ИМО) проведе извънредно заседание на Съвета си (C/ES.35) на 10 и 11 март 2022 г., за да вземе отношение по въпроса за въздействията на ситуацията в Черно и Азовско море върху корабоплаването и морските лица.

Съветът на ИМО взе следните решения.

Съветът:

 1. Припомни целите на Международната морска организация (ИМО), както са изложени в чл. 1 на Конвенцията, както и мисията на Стратегическия план на ИМО за насърчаване на безопасно, сигурно, природосъобразно, ефективно и устойчиво корабоплаване чрез сътрудничество.
 2. Също така припомни, че Украйна в множество случаи е изразявала сериозната си загриженост относно незаконните едностранни действия на Руската федерация в Крим, както и техните последствия за безопасността и сигурността на корабоплаването в северната част на Черно море, Азовско море и Керченския пролив.*
 3. Допълнително припомни, че резолюцията на Генералната асамблея на ООН (A/RES/ES-11/1, 2 март 2022 г.) inter alia осъди декларацията на Руската федерация за „специална военна операция“ срещу Украйна, изрази най-дълбокото си съжаление за агресията на Руската федерация срещу Украйна, в нарушение на чл. 2, ал. 4 на Хартата, и изиска Руската федерация незабавно да спре употребата на сила срещу Украйна, както и да се въздържа от всякаква последваща неправомерна употреба на сила срещу всяка държава членка.
 4. Остро осъди нарушението от страна на Руската федерация на териториалната цялост и суверенитета на държава – членка на Обединените нации, пренасящо се и към териториалните ѝ води, което е в несъответствие с принципите на Хартата на Организацията на обединените нации и целите на ИМО, както са изложени в чл. 1 на Конвенцията, като представлява тежка опасност за живота и сериозен риск за безопасността на корабоплаването и морската среда.
 5. Изрази съжаление за нападенията на Руската федерация, насочени към търговски кораби, поемането на контрол върху тях, включително и на плавателни съдове за търсене и спасяване, застрашавайки безопасността и благосъстоянието на морските лица и морската среда.
 6. Изиска от Руската федерация прекратяване на неправомерните ѝ действия, за да гарантира безопасността и благосъстоянието на морските лица и сигурността на международното корабоплаване и на морската среда във всички засегнати райони, както и да зачита задълженията си по силата на приложимите международни спогодби и конвенции; и призова всички, свързани с въпроса, страни да се стремят към разрешаване на кризата чрез мирен диалог и по дипломатически канали.
 7. Подчерта първостепенната важност на опазването на безопасността и благосъстоянието на морските лица и призова държавите членки и наблюдаващите организации да предоставят максимално съдействие на морските лица, попаднали в капана на конфликта.
 8. Подчерта необходимостта да се опази сигурността на международните морски превози и морската общност, както и веригите за доставка, които поддържат други държави, както и веригите за доставка, осигуряващи необходимите храни и лекарства на народа на Украйна.
 9. Припомни заявлението на Генералния секретар на ИМО (26 февруари 2022 г.), което изразява сериозното му безпокойство относно разпространението на ефектите на военните действия в Украйна върху глобалните морски превози, както и върху логистиката и веригите за доставка, и особено въздействията върху доставките на стоки и храни за развиващите се държави и въздействията върху доставките на енергия; и посочва, че корабите, морските лица и пристанищните работници, заети със законосъобразни дейности, не следва да са съпътстващи жертви в политическо-военната криза.
 10. Припомни, че на Украйна трябва да се предоставят, без забавяне, всичките ѝ права по отношение на прилагането на инструментите, възприети в рамките на тази Организация, като флагова, пристанищна и крайбрежна държава.
 11. Поиска от комитетите на ИМО да обмислят начини за подобряване на усилията на държавите членки и наблюдаващите организации в подкрепа на засегнатите морски лица и търговски кораби, както и да обсъдят възможните последствия от тази ситуация за прилагането на инструментите на Организацията, да предприемат съответните действия и да докладват за това на Съвета.
 12. Поиска от Председателя на Съвета и Генералния секретар да предадат на всички държави членки и на широката общественост тези решения на Съвета на ИМО, както и да се продължи със следенето на ситуацията отблизо по отношение на заплахите за кораби и морските лица, действащи в Черно и Азовско море, и поиска от Секретариата редовно да осведомява държавите членки за статута на морските лица в Черно и Азовско море и предложените последващи действия от органите на ИМО, според подходящото.

Син безопасен морски коридор

Съветът постигна съгласие да окуражи установяването, като временна и спешна мярка, на син безопасен морски коридор, за да се позволи безопасната евакуация на мореплаватели и кораби от високорисковите и засегнатите райони в Черно и Азовско море до безопасно място с цел защита на живота на морските лица, гарантиране на мобилизацията и търговското плаване на съдове, възнамеряващи да използват този коридор, при недопускане на военни нападения и осигуряване на защитата и сигурността на морския домейн.

Съветът във връзка с това, с отчитане на чувствителните моменти по въпроса, покани Генералния секретар да сътрудничи със свързаните с него участници и да вземе необходимите незабавни действия за иницииране на установяването и подкрепа на прилагането на син безопасен морски коридор в Черно и Азовско море, както и за поддържане на информираността на държавите членки, като да докладва на следващото заседание на Съвета.

Генералният секретар е посочил своята ангажираност за предприемане на незабавни действия за реализиране на синия безопасен морски коридор със съдействието и сътрудничеството на свързаните с това участници, включително крайбрежните държави.

Предложение за подкрепа на морските лица

Съветът приветства предложението за предприемане на редица стъпки за облекчаване на страданията на морските лица и техните семейства, както следва:

 1. Като приоритет, на корабите следва да се позволи да отплават от пристанищата на Украйна при най-ранна възможност, без заплаха от нападение.
 2. За корабите, които не могат да тръгнат незабавно, или където това би било небезопасно поради наличието на морски мини или други заплахи, следва да се установят хуманитарни коридори, които да осигурят безопасността на морските лица, като им се позволи да напуснат зоната на конфликт и да се завърнат у дома, според приложимото.
 3. Всяка форма на тормоз над морски лица, дължаща се на тяхната националност, следва да се заклейми.
 4. На засегнатите от конфликта морски лица следва да се позволи свободен достъп до комуникация с техните семейства.
 5. Държавите следва да гарантират, че морските лица имат достъп до възнагражденията си.
 6. Държавите следва да признаят статута на морските лица като ключови работници и да позволят тяхното придвижване без ограничения.
 7. С отчитане на статута на морските лица като ключови работници, на свързаните с въпроса държави силно се препоръчва да обмислят освобождаването на морските си лица от задължителна военна служба; и
 8. където на служителите на пристанищния държавен контрол бъдат представени документи с изтекла валидност, следва да се предприеме прагматичен подход към проверките, като се отчете извънредният характер на ситуацията.

* Настоящото inter alia е отпратка към документи A 31/11/1, A 32/13/1, LEG 106/6, LEG 106/7/3, LEG 107/6/2, LEG 108/5/2, MSC 101/23/10, MSC 102/22/4, MSC 104/17/3, FAL 43/19/4, FAL 44/20/3, HTW 6/4, HTW 7/5, III 6/14/2, III 7/14/3, NCSR 7/22/4, NCSR 8/13/2 and Circular Letters Nos.3453, 3477, 3490, 3602, 3603, 3604, 3649, 3777, 3830, 3882, 3935, 3942, 3992, 4017, 4207, 4298, 4316, 4388, 4402, 4439 и 4508.

About the Author: