Home/2022, Еразъм, курсове, международни проекти, Новини, Предстоящи, проекти, семинар, Студенти, Събития/Набиране на студенти за участие в „Пролетно училище“ в Гърция

Набиране на студенти за участие в „Пролетно училище“ в Гърция

Уважаеми студенти,

Във връзка с изпълнението на проект „Иновативни меки умения за морскoто образовние и  морската практика“ (ISOL-MET – Innovative Soft Skills to Maritime Education and Training), обявяваме подбор на студенти, които да се включат в едноседмично обучение в Гърция (Spring School), за периода от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г.

Кандидатите трябва да са от специалностите МВТ и Логистика, 3 курс на обучение. Задължително условие е владеенето на английски език, минимум ниво B2.

Всички разходи за път и престой са за сметка на проекта.

Желаещите могат да изпратят своите данни – имена, имейл адрес, телефон за връзка и факултетен номер, на следния електронен адрес:

erasmus@nvna.eu или да се запишат за участие лично в Еразъм+ центъра на ВВМУ, не по-късно от 16.03.2022 г.
За допълнителни въпроси и информация: Еразъм+ центъра на ВВМУ.