Home/2022, Делегация, Еразъм, международни проекти, Новини/Морско училище обменя опит в обученията със симулатори

Морско училище обменя опит в обученията със симулатори

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взе участие в международна среща „Морски симулатори и мрежи от учебни съоръжения, свързани с обмен на добри практики при дигитално обучение“, по проект MARS-NET на програма „Еразъм+“, която се провежда в Констанца, Румъния, в дните от 21 до 23 март.

Участници във форума са: Academia Navala Mircea cel Batran, Румъния; T. C. Piri Reis Universitesi, Турция; ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, България; Akademia Marynarki Wojennej, Полша; Lietuvos aukstoji jureivystes mokykla, Литва. Проектът е с продължителност 24 месеца – от 01.02.2022 г. до 31.01.2024 г.

Проектът има за цел да отговори на динамичните нужди на заинтересованите страни – студенти, преподаватели, морска индустрия и общество, чрез разработване на хармонизирана рамка за прилагане на преподавателски и изследователски практики, успоредно с променящата се реалност на съвременното морско образование. Проектът разчита на обмен на академичен опит в обучението чрез симулационни методи, в рамките на Европейската система за морско образование. Поставя се акцент върху оценяването на регионалните потенциали на партньорите, свързани с обучението и научните изследвания, като съвместно се използват симулатори и дигитални учебни ресурси.

Чрез проекта ще се насърчи трансферът на знания между регионите на Европейския съюз, като стремежът е да се изгради „мост от знания“ между Черно и Балтийско море в областите на образованието и обучението, в продължение на предишни реализирани проекти на партньорите.

About the Author: