Home/2022, Новини/Морско училище, Варненският свободен университет и Институтът по металознание създават Експертен лабораторен център

Морско училище, Варненският свободен университет и Институтът по металознание създават Експертен лабораторен център

Рамков договор за партньорство подписаха ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН, и Варненският свободен университет „Черноризец храбър“ на 23 март 2022 г. Официалното подписване на документа бе в Морско училище. В договора е залегнало и създаването на съвместен Експертен лабораторен център, като инфраструктура за устойчивото развитие на нови материали и технологии и други дейности, свързани с приоритетите на трите институции.

Предмет на партньорството е и интеграция на научно-образователния и иновационен капацитет на страните с цел участие в провеждането на съвместни изследвания, обучения на докторанти и участия и реализация на регионални, национални и европейски проекти в областта на материалознанието. Целта е и развитие на научноизследователската и развойна дейност, чрез ползването на споделени ресурси и съвместно участие в проекти.

С подписването трите институции декларираха, че ще си сътрудничат за постигането на целите, заложени в стратегия за развитие на висшето образование: 2021 – 2030 г. Сред тях са активизиране на научната дейност във висшите училища, подобряване на организацията на научноизследователската дейност и стимулиране на кооперирането на висшите училища с институтите на БАН.

В споразумението залегна още подобряване на методите за научно обучение и квалификация за младите научни работници, в областта на новите материали и технологии, както и взаимодействие с бизнеса, чрез трансфер на технологиите и комерсиализация на научните резултати на Експертния лабораторен център.

By | 2022-03-23T18:41:02+00:00 март 23rd, 2022|2022, Новини|0 Comments

About the Author: