Home/2022, Новини, семинар, Събития/Водещ производител на измервателна техника проведе семинар в Морско училище

Водещ производител на измервателна техника проведе семинар в Морско училище

Семинар, свързан с измервателна апаратура, се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от 11 до 13 април. Форумът бе организиран от фирма „КаБИТС“ – София, представител на водещи производители на измервателна апаратура. Целта е споделяне на опит и знания с българските браншови организации и предлагане на конкретни решения както за техния бизнес, така и за обучение на специалисти.

Темите, които бяха засегнати, са свързани със съвременни методи за локализиране на източници на радиоинтерференция. Презентиран бе софтуер за радиомониторинг, както и демонстрация на прибори Signal Shark, произведени от фирма NARDA Safety Test Solutions – Германия. Компанията е наследник на бившата Wandel & Goltermann. Областите на приложение на предлаганите продукти обхващат бизнессегмента, свързан с радиочестотните измервания и електромагнитната съвместимост.

„КаБИТС“ развива своята основна дейност в отрасъла „телекомуникации“, като дистрибутор на измервателни уреди и системи, производство на VIAVI, а също така е представител на NARDA – STS, световен лидер в измервателните уреди за електромагнитни полета. Фирмата е дарител на апаратура за ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, за катедра „Електроника“.

Семинарът бе презентиран от представител на NARDA, в присъствието на студенти от специалност „Информационни и комуникационни технологии“, представители на „Пристанищна инфраструктура“, Технически университет – Варна, и „Морска администрация“ – Варна.

By | 2022-04-14T12:19:35+00:00 април 13th, 2022|2022, Новини, семинар, Събития|0 Comments

About the Author: