Home/2022, Еразъм, Новини/ВВМУ на работна среща по проект MARS-NET в Полша

ВВМУ на работна среща по проект MARS-NET в Полша

Работна среща на екипите, работещи по проект MARS-NET на тема: „Дигитални упражнения на симулатор на машинно отделение – обмен на добри практики и изграждане на дигитални учебни ресурси“, се проведе в началото на май в град Гдиня, Полша.
Проф. Чавдар Александров, доц. Румен Стоянов, асистент Богдан Шопов, доц. Георги Димитров и асистент Веселин Атанасов, бяха представителите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“.

Проектът MARS-NET или „Морски симулатори и мрежи от учебни съоръжения, свързани с обмен на добри практики при дигитално обучение“, има за цел да отговори на динамичните нужди на заинтересованите страни. Това са студенти, преподаватели, морска индустрия и общество, като в резултат ще бъде разработена хармонизирана рамка за прилагане на преподавателски и изследователски практики, успоредно с променящата се реалност на съвременното морско образование. Проектът разчита на обмен на академичен опит в обучението чрез симулационни методи, в рамките на Европейската система за морско образование.
В проекта освен България, участват Румъния, Турция, Литва и Полша.

Поставя се акцент върху оценяването на регионалните потенциали на партньорите, свързани с обучението и научните изследвания, като съвместно се използват симулатори и дигитални учебни ресурси.
Проектът ще насърчи трансфера на знания между регионите на Европейския съюз, като се стреми да изгради „мост от знания” между Черно и Балтийско море в областите на образованието и обучението, в продължение на предишни реализирани проекти на партньорите. Насочен е към нуждите от спазване на изискванията на STCW‘95 за обучение при повишена бъдеща конкурентоспособност, като пренася стратегиите за преподаване на ново актуализирано ниво на дигитализация.
Основната цел на MARS-NET е да се изгради стратегическа мрежа за съвместни партньорски мероприятия и обмен на практики при преподаване с морски симулатори.

Мрежата от симулиращи съоръжения ще насърчава провеждането на хармонизирани курсове, които използват симулатори за управление на кораби и маневриране, работа в машинното отделение, обработване на товари и осъществяване на морски комуникации при бедствия и аварии, търсене и спасяване.

By | 2022-05-05T11:01:07+00:00 май 3rd, 2022|2022, Еразъм, Новини|0 Comments

About the Author: