Home/научни проекти

Четвърти брой на бюлетина SeaSAFER

Бюлетинът за този месец ви кани на последната ни конференция! Европейската конференция за комуникативен подход се организира от партньорството PraC-MARENG. Партньорството е включено във финансиран от ЕС проект, озаглавен морски английски в цяла Европа, като позволи практически и комуникативен подход с крайната цел подобряване на нивото на безопасността по море в световен мащаб. newsletter SeaSAFER - [...]

By | 2023-03-29T14:20:58+00:00 декември 1st, 2022|2022, SeaSAFER, Новини|0 Comments

Информация за студенти за участие в научен проект

ВВМУ чрез Научна секция предлагат участие на обучаеми от всички специалности в научен проект OFFSHORE GREEN ENERGY PRODUCTION POTENTIAL IN EEZ OF BULGARIA. За повече информация разгледайте нашия Информационен флайер

Обучение по проект MINE-EMI

В периода 07-11 март 2022 в ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" се проведе обучение в рамките на международния проект MINE-EMI финансиран от програма Erasmus+. За повече информация можете да прочетете в информационни бюлетин (пдф).

By | 2022-06-08T05:51:38+00:00 април 2nd, 2022|2022, MINE-EMI, Новини|0 Comments

Втори брой на бюлетина SeaSAFER

Излезе втория бюлетин по проект SeaSAFER, който отчита напредъка от първата  партньорска среща до втората партньорска среща, която се проведе в Румъния.   Втори бюлетин по проект SeaSAFER

Излезе първия бюлетин по международния проект SeaSAFER

Бюлетина включва детайлна информацив за проекта, какво представлява, ролите на партньорите, въздействието, както и очакваните събития. Първи бюлетин по проект SeaSAFER

Първа партньорска среща по проект SeaSAFER

Участниците в проект  SeaSAFER (Simulation of Sea Accidents for Effective Responses) проведоха първи работни срещи в електронна среда, където обсъдиха задачите и сроковете за тяхното изпълнение.  

By | 2023-03-29T16:46:21+00:00 април 19th, 2021|2021, SeaSAFER|0 Comments

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в подкрепа на младите учени

На 20 декември 2019 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе заключителна пресконференция по проекта „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Проектът е насочен към развитието на човешките ресурси, ангажирани в сферата на науката. Специфичните му цели са свързани с повишаване на развитието [...]

Морско училище организира докторантска научна конференция

Докторантска научна конференция, организирана от ВВМУ „Н. Й.  Вапцаров“, се проведе на 18 и 19 ноември във Варна. Форумът предостави добра възможност за докторанти и млади учени от Военноморското училище да демонстрират напредъка си чрез своите доклади и да повишат квалификацията си в процеса на разработване на дисертационна работа. Тематичните области и раздели, в които [...]

Конференция на ВВМУ за предизвикателствата пред морската индустрия

Морска научна конференция, организирана от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, се проведе във Варна на 10 и 11 октомври. Форумът бе фокусиран върху различни морски области, сред които – предотвратяване на неблагоприятните въздействия върху морската среда и насоките и резултатите от изследванията в тази област. Разгледани бяха основните проблеми и предизвикателства, пред които са изправени морската [...]

Курсанти участваха в изследване на морските течения

От 13 до 17 май 2019 г. шестима курсанти от втори курс във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ проведоха плавателна практика с моторен ветроходен кораб „Орфей“ в района на Бургаския залив. Старши офицер на борда бе капитан II ранг д-р Тодор Калинов, асистент във ВА „Г. С. Раковски“. Ръководител на учебната практика бе капитан-лейтенант асистент д-р [...]