Home/Начална военна подготовка

Завърши курс „Специална военна подготовка“

На 30 август 2019 г. бяха връчени удостоверения за завършен курс и грамоти на отличилите се обучаеми в курс за специална военна подготовка. Курсът „Военноморска подготовка“ бе с продължителност три седмици и в него участваха както мъже, така и жени. Завършилите курса са 15 души от цяла България. След завършването на този модул обучаемите придобиват [...]

Стартира курс „Начална военна подготовка“

В продължение на четири седмици 27 души (12 дами и 15 господа) от различни краища на страната по собствено желание ще вземат участие в курс „Начална военна подготовка“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, който стартира на 15 юли 2019 г. По време на курса те ще изучават военния устав, опазване на хората и околната среда [...]

Завърши курсът „Начална военна подготовка“

В продължение на 4 седмици 33-ма младежи от различни краища на страната по собствено желание взеха участие в курс „Начална военна подготовка“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. По време на курса те изучаваха военния устав, опазване на хората и околната среда в условията на ядрена химична и биологична защита, евакуационни дейности. Курсистите взеха участие в [...]

Завърши курс „Специална военна подготовка“

За първи път във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе курс по „Специална военна подготовка“. В него обучаемите надградиха своите умения, придобити в курс „Начална военна подготовка“. Запознаха се със спецификата на организацията на корабната служба, тактиката при водене на бойни действия и морските оръжия. В курса взеха участие студенти от СУ „Свети Климент Охридски“ [...]

Стартират курсове по Начална и специална военна подготовка във ВВМУ

Уважаеми студенти, в Заповед на Министъра на отбраната №ОХ-541/05.06.2017г. са зачислени в курс : „Начална военна подготовка” от 19.06.2017 до 14.07.2017г. студентите : Гергана Стефанова Якимова Асен Захариев Николов Атанас Митев Радев Иван Владимиров Иванов Мартин Бисеров Пенков Велислав Руменов Маринов Християн Георгиев Атанасов Иван Димитров Петков Гинка Димитрова Янкова Тодор Илиев Неделчев Специална военна [...]