Home/Начална военна подготовка

Завърши курс „Специална военна подготовка“

За първи път във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе курс по „Специална военна подготовка“. В него обучаемите надградиха своите умения, придобити в курс „Начална военна подготовка“. Запознаха се със спецификата на организацията на корабната служба, тактиката при водене на бойни действия и морските оръжия. В курса взеха участие студенти от СУ „Свети Климент Охридски“ [...]

Стартират курсове по Начална и специална военна подготовка във ВВМУ

Уважаеми студенти, в Заповед на Министъра на отбраната №ОХ-541/05.06.2017г. са зачислени в курс : „Начална военна подготовка” от 19.06.2017 до 14.07.2017г. студентите : Гергана Стефанова Якимова Асен Захариев Николов Атанас Митев Радев Иван Владимиров Иванов Мартин Бисеров Пенков Велислав Руменов Маринов Християн Георгиев Атанасов Иван Димитров Петков Гинка Димитрова Янкова Тодор Илиев Неделчев Специална военна [...]