Home/СУК

Сертифициране на ВВМУ по стандарт ISO 9001:2015

На 17 и 18.05.2018 г. одитор на Lloyd’s Register проведе „Фокусирано посещение“ за преход на Системата за управление на качеството към новата версия на стандарт ISO 9001. В резултат на успешно проведения одит ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе сертифицирано по новата версия на стандарт ISO 9001:2015.

By | 2018-06-26T10:08:03+00:00 юни 26th, 2018|2018, СУК|0 Comments

Одит от Лойдс регистър започна във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

На 17.05.2018 г. започна провеждането на шестмесечен одит на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по системата за управление на качеството по ISO 9001:2008 и преход към ISO 9001:2015. Одитът се извършва от Lloyd’s Register, световен лидер в извършването на независими оценки, включително сертификация, валидиране, верификация и обучение в широк спектър от стандарти и схеми, с признание [...]

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 13.11.2017 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Мавродиева. В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” [...]

By | 2017-11-28T08:45:29+00:00 ноември 28th, 2017|СУК|0 Comments

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 03.04.2017 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Мавродиева. В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” с [...]

By | 2017-04-20T14:27:25+00:00 април 20th, 2017|2017, СУК|0 Comments

Шестмесечен одит на СУК

На 13.12.2016 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Целта на настоящата втора надзорна визита бе да се потвърди съответствието на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Мавродиева. [...]

By | 2016-12-18T11:00:49+00:00 декември 18th, 2016|2016, СУК|0 Comments

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 4.04.2016 г. беше извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" от Лойдс Регистър. Водещият одитор на фирмата г-жа Нели Мавродиева извърши одита по изискванията на стандарта ISO 9001:2008. В документите от одита се подчертават значителните успехи на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" в развитието и обновяването на учебната [...]

By | 2016-09-13T14:12:03+00:00 юли 26th, 2016|2016, Архив, СУК|0 Comments