Home/тръжни процедури

Провеждане на търг

ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" Варна обявява провеждане на процедура на търг за отдаване под наем  на  имот – публична държавна собственост, представляващ открита тераса и прилежащи към нея зелени площи. Повече информация и изискуемата документация можете да намерите в нашата секция Тръжни процедури.

Провеждане на търг

ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" Варна обявява провеждане на процедура на търг с тайно наддаване за почасово отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващ тренажори-симулатори. Повече информация и изискуемата документация можете да намерите в нашата секция Тръжни процедури.

By | 2016-03-15T10:16:50+00:00 февруари 4th, 2016|2016, Новини, тръжни процедури|Коментарите са изключени за Провеждане на търг