акредитация

Home/акредитация

Експертна група от НАОА ще акредитира ново професионално направление във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

От 25 до 27 февруари 2021 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ по процедура за оценяване на проект за откриване на професионално направление 9.1. – „Национална сигурност“, бе експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация. Експертната група бе в състав: проф. д-р Георги Камарашев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, [...]

By | 2021-02-26T14:12:42+00:00 февруари 27th, 2021|2021, акредитация, Новини|0 Comments

Процедура за програмна акредитация от експертна група във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

На 4 декември 2019 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ пристигна експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по процедура за програмна акредитация на професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, в състав: проф. д-р инж. Илиян Лилов от НВУ „Васил Левски“, проф. д.н. инж. Росен Иванов от Русенски университет [...]

Акредитация в Морско училище

От 7.05. до 9.05.2019 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе експертна група на НАОА по процедура за програмна акредитация на докторски програми „Организация и управление на въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ и „Военна психология“ от професионално направление „Психология“. Състав на експертната група: професор д.н. Майяна Митевска-Енчева, от Университет по библиотекознание и [...]

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – лидер във военнообразователната система

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет даде институционална акредитация на най-старото техническо училище в страната – Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, с обща оценка 9,59 и срок на валидност 6 години. Оценката е признание за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи [...]

By | 2018-10-04T13:38:58+00:00 октомври 4th, 2018|2018, акредитация, Новини|0 Comments

Акредитация на докторски програми в Морско училище

От 12.06. до 14.06.2018 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ е експертна група на НАОА по процедура за програмна акредитация на докторски програми. Програмите са, както следват: „Приложна механика“ и „Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба“ от професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“ от [...]

Докторска програма „Военнополитически аспекти на морската сигурност“

На 14.05.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ пристигна експертна група за акредитиране на докторска програма „Военнополитически аспекти на морската сигурност“ от професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. Комисията е в състав: Доц. д-р Христо Атанасов Христов – ШУ „Епископ Константин Преславски“; Проф. д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева – УниБИТ – София; Георги Стефанов Хинов – студент. [...]

Започна институционална акредитация на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

На 21.06.2012 г. Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет дава институционална акредитация на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с оценка 9,16 и срок на валидност шест години. На 14.05.2018 г. в Училището пристигна експертна група от Националната агенция по процедура за нова институционална акредитация през следващия период. Експертната група е в състав: Проф. [...]

Процедура за програмна акредитация на специалност „Речно корабоплаване“

На 14.02.2018 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ пристигна експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по процедура за програмна акредитация на специалност от регулиращите професии „Речно корабоплаване“ от професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, в състав: проф. д.н. инж. Николай Георгиев – от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, [...]

Посещение на експертна група по процедура за оценяване на проект за откриване на професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“

  На 6.02.2018 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ пристигна експертна група по процедура за оценяване на проект за откриване на професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, в състав: проф. д.н. инж. Антон Лазаров от Бургаски свободен университет, доц. д-р Георги Тодоров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, инж. Гергана Спасова [...]

Програмна акредитация на специалност „Корабоводене“

На 13 юни 2016г. започна процедура по програмна акредитация на специалност „Корабоводене“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. За първа година в  акредитационната комисия е включен представител на чуждестранна морска академия – проф. Януш Юрияш, Шчечинска морска академия  Р Полша.