Home/акредитация

Процедура за програмна акредитация на специалност „Речно корабоплаване“

На 14.02.2018 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ пристигна експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) по процедура за програмна акредитация на специалност от регулиращите професии „Речно корабоплаване“ от професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“, в състав: проф. д.н. инж. Николай Георгиев – от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, [...]

Посещение на експертна група по процедура за оценяване на проект за откриване на професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“

  На 6.02.2018 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ пристигна експертна група по процедура за оценяване на проект за откриване на професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“, в състав: проф. д.н. инж. Антон Лазаров от Бургаски свободен университет, доц. д-р Георги Тодоров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, инж. Гергана Спасова [...]

Програмна акредитация на специалност „Корабоводене“

На 13 юни 2016г. започна процедура по програмна акредитация на специалност „Корабоводене“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. За първа година в  акредитационната комисия е включен представител на чуждестранна морска академия – проф. Януш Юрияш, Шчечинска морска академия  Р Полша.