Home/акредитация

Програмна акредитация на специалност „Корабоводене“

На 13 юни 2016г. започна процедура по програмна акредитация на специалност „Корабоводене“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. За първа година в  акредитационната комисия е включен представител на чуждестранна морска академия – проф. Януш Юрияш, Шчечинска морска академия  Р Полша.