DSC_8758
Анна Веселинова Караденчева
Асистент доктор

Родена: 22.12.1986 г.

София

nacid_logo_white

Образование
2014-2017
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров"

Докторска програма

2010-2012
ВА „Г.С. Раковски”

Магистърска програма

2005- 2009
Нов Български Университет

Бакалавърска програма

Заемани длъжности
2015 - до сега
ВВМУ „Н. Вапцаров”

Асистент

2013 - 2015
ВА „Г. Раковски”

Асистент

2012 – 2013
ВА „Г. Раковски”

Главен експерт

Владеене на език

Английски
Немски