borisov
Борис Димитров Борисов
Капитан I ранг

Роден: 17.07.1962 г.
Варна

Образование
2003 – 2005
ВА „Г. С. Раковски“ – София

Магистърска програма

1994 - 2000
ТУ-Варна

Магистърска програма по право

1989 - 1994
ВВУАПВО „П. Волов“ – Шумен

Магистърска програма

1981 - 1986
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Магистърска програма

Заемани длъжности
2017 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Заместник-началник по административната част и логистиката

2016 - 2017
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Старши инструктор

2015 - 2016
Дирекция „Съвместни съоръжения и координационни дейности“

Директор

Езици

Английски