Дарина Василева Узунова
асистент

Родена: 14 април 1981
Генерал Тошево

Образование
1999- 2004
Технически университет - Варна

Магистърска програма по право

Заемани длъжности
2012 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

2011- 2012
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен юрисконсулт

Владеене на език

Английски