DD-200
Димитър Йорданов Димитракиев
Професор доктор

Дата на раждане: 03.02.1960
Бургас

nacid_logo_white

Образование
2003 - 2006
Технически университет - Варна

Докторска програма

1992 - 1997
Технически Университет- Варна

Магистърска програма по икономика

1981 - 1986
Технически Университет- Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2016 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Директор на Център за кариерно развитие

2016 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Професор

2012 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Ръководител на катедра

2011 – 2016
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

2009 - 2011
Технически университет - Варна

Доцент

Научни публикации
 
Ръководство на докторанти
  1. Георги Сотиров Гилев – успешно защитил през 2015 г.
  2. Яна Генова Ганчева – успешно защитила през 2015 г.
  3. Павлина Наскова Атанасова – успешно защитила през 2016 г.
  4. Тодор Димов Коритаров – успешно защитил през 2017 г.
  5. Кристиана Симеонова Атанасова – успешно защитила през 2017 г.
  6. Ергюн Лютфи Гюнеш – успешно защитил през 2019 г.
  7. Иво Лазаров – успешно защитил през 2019 г.
  8. Румен Гроздев Грозев – успешно защитил през 2022 г.
  9. Добрин Руселинов Милев – успешно защитил през 2022 г.
  10. Иван Цонев Цонев – успешно защитил през 2023 г.

Владеене на език

Английски
Руски