DD-200
Димитър Йорданов Димитракиев
Професор доктор

Дата на раждане: 03.02.1960
Бургас

Образование
2003 - 2006
Технически университет - Варна

Докторска програма

1992 - 1997
Технически Университет- Варна

Магистърска програма по икономика

1981 - 1986
Технически Университет- Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2016 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Директор на Център за кариерно развитие

2016 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Професор

2012 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Ръководител на катедра

2011 – 2016
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

2009 - 2011
Технически университет - Варна

Доцент

Научни публикации
 

Владеене на език

Английски
Руски