ilieff_d-200
Димитър Тодоров Илиев
Капитан І ранг о.з.

Роден: 21.04.1960
с. Дерманци, Ловешка област

Образование
1994 - 1994
Военноморски колеж на САЩ

Магистърска програма

1979 – 1984
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2017 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Експерт

1984 – 2016
ВМС

Офицер

Владеене на език

Английски
Руски