Желязко Николов
Желязко Кирилов Николов
Капитан І ранг доцент доктор

nacid_logo_white

Образование
2014 - 2016
ВА „Г. С. Раковски”

Магистърска програма

2007 - 2011
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров"

Докторска програма

2002 - 2006
Технически университет - Варна

Магистърска програма

1995 - 2000
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров"

Магистърска програма

Заемани длъжности
2017 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

2014 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Директор на Департамент за следдипломна квалификация

2011 - 2017
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2005 - 2011
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

2000 - 2005
ВМС

Офицер

Научни публикаци
rid-idsymbol4

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2666-8063
  • +359 52 55-22-44

Владеене на език

Английски