Желязко Николов
Желязко Кирилов Николов
Капитан ІІ ранг главен асистент доктор
Образование
2014 - 2016
ВА „Г. С. Раковски”

Магистърска програма

2007 - 2011
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров"

Докторска програма

2002 - 2006
Технически университет - Варна

Магистърска програма

1995 - 2000
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров"

Магистърска програма

Заемани длъжности
2014 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Директор на Департамент за следдипломна квалификация

2011 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2005 - 2011
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

2000 - 2005
ВМС

Офицер

Научни публикаци
scopus-small rid-idsymbol4
  • +359 52 55-22-44

Владеене на език

Английски