Капка Ангелова
Капка Димитрова Ангелова
Старши преподавател
Образование
1989 – 1994
Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”, факултет

Магистърска програма

Заемани длъжности
2010 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Ст.преподавател

1998 - 2010
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Преподавател

1994 - 1998
Икономически университет - Варна

Преподавател

Владеене на език

Английски