Tenekedjiev_Kiril_
Кирил Иванов Тенекеджиев
Професор д.н.

Роден: Декември 1960 г.
Варна
nacid_logo_white

Образование
2004 − 2004
Технически университет – Варна

Доктор на науките

1991 − 1994
Технически университет – Варна

Докторска програма

1981 − 1986
Технически университет – Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2011 – до сега
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Професор

2015 - до сега
Тасманийски университет, Хобарт, Австралия

Професор

2008 − 2010
Технически университет – Варна

Професор

1997 − 2008
Технически университет – Варна

Доцент

2003-2003
Група за математическо моделиране на Института за защита на населението към Съвместния изследователски център на Европейската комисия (Испра, Италия)

Хоноруван изследовател

1994 – 1997
Технически университет – Варна

Старши преподавател

1987 – 1994
Технически университет – Варна

Преподавател

Членство в професионални организации
 • 04.2009 – 03.2011 – IEEE Computational Intelligence Society and Secretary of CIS Chapter – Bulgaria;
 • Национален комитет на Международната федерация по автоматичен контрол (IFAC) – вицепрезидент;
 • Society for Imprecise Probabilities: Theory and Application (SIPTA).
 • Европейска асоциация „Вземане на решение“ (EADM);
 • Балканска екологична асоциация (BENA);
 • Организационен комитет на Съюза на математиците в България – клон Варна;
 • Югоизточен Европейски транспортен изследователски форум (SETREF);
 • Български съюз по автоматизация и информатика;
 • Съюз на математиците в България;
 • Българска асоциация за разпознаване на образи;
 • Българско кардиологично дружество;
 • Федерация на научнотехническите съюзи;
 • Съюз на учените в България – клон Варна и председател на секция „Морски науки“ в него.
Обществена дейност
 • 2013-2020 – програмен комитет на „Smart, Green and Integrated Transport“, по програма „Horizon 2020“;
 • 3-7.10.2013 – Международен програмен комитет на конференцията „Automatics and Informatics’2013“;
 • 3-7.10.2012 – Международен програмен комитет на конференцията „Automatics and Informatics’2012“;
 • 3-7.10.2012 – Международен програмен комитет на конференцията „Automatics and Informatics’2011“;
 • 3-7.10.2012 – Международен програмен комитет на конференцията „Automatics and Informatics’2010“;
 • 7-9.7.2010 – Международен програмен комитет на Пета конференция на IEEE „Intelligent Systems“, Лондон, ОКр.;
 • 6-8.9.2008 – Международен програмен комитет на Четвърта конференция на IEEE „Intelligent Systems“, Варна – председател;
 • Общо събрание на факултет по морски науки на ТУ – Варна – председател.
Редакционни колегии на научни списания
 • Journal of Applied Computer Science Methods
 • International Journal of General Systems
 • Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics
 • The International Journal of Computational Intelligence System
 • Journal of Marine Technology and Environment Automatics and Informatics
 • Labor and Capital Series – зам.-главен редактор;
 • Scientific Consultant
 • Economics and Management
Научни публикации:
  orcid publons

 

Владеене на език

Английски
Руски
Немски