Кирил Колев
Кирил Николов Колев
к-н. I р. о.р. професор д.н.

Роден на 27 . 10 .19 55 г. в гр. Велико Търново.

Образование
2011-2013
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Доктор на икономическите науки

2003-2006
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

докторска програма по специалност 05-12-01 „Организация и управление на ВС”

1987-1988
ВМА “Маршал Гречко”

магистърска програма

1973-1978
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Магистърска програма „Корабоводене за ВМС“

Хабилитация
2015
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

професор

2009
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

доцент

Заемани длъжности
2011-2015
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

ръководител на катедра

2015 - досега
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

професор

2009-2015
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

доцент

Научни публикации


rid-idsymbol4
Ръководени докторанти

Николай Иванов Николов, защитил през 2011 г.
Тодор Спасов Калинов, защитил през 2014 г.
Валентин Симеонов Василев, защитил през 2017 г.

  • 052 552 261

Езици

Английски език
Руски език
Немски език