biblio_head
Корнелия Михайлова Георгиева
Образование
1984 – 1988
Киевски национален университет за култура и изкуства – Украйна

Библиотекознание и библиография

1983 – 1984
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Българска филология

Професионална реализация
2015-
БИЦ

ръководител

1997 - 2015
БИЦ

старши експерт

1988 – 1996
Регионална библиотека “П. Славейков” – гр. Варна

библиотекар