LidiyaStoyanova
Лидия Иванова Стоянова-Атанасова
Старши преподавател
Образование
1978-1983
ВТУ “Кирил и Методий”- гр. В. Търново

специалност “Английска филология” – магистър, втора специалност “Руска филология”

Заемани длъжности
1989 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

старши преподавател в катедра “Езикова подготовка”

1984 – 1989
гр. Варна

учител

1983-1984
Институт по корабостроене - Варна

преводач

Езици

Английски
Руски