Мирослав Цветков
Мирослав Йорданов Цветков
Капитан ІІ ранг доцент доктор

Роден: 29.10.1977
Русе

Образование
2010 – 2012
ВА „Г.С. Раковски”, София

Магистърска програма

2005 - 2009
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Докторска програма

2001- 2006
Технически университет - Варна

Магистърска програма

1996 - 2001
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Магистърска програма

Заемани длъжности
2011 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Началник на учебен отдел

2013 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

2005 - 2013
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Асистент и главен асистен

2001 - 2005
ВМС

Офицер

Научни публикации
 

Научни проекти
Ръководени докторанти
  1. Йордан Атанасов Сивков – успешно защитил 2017
  2. Христо Недялков Христов – успешно защитил 2017

Владеене на език

Английски
Руски