manov
Момчил Галинов Манов
Капитан II ранг доцент доктор

Роден: 28 май 1979 г.
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
nacid_logo_white

Образование
2015- 2018
ВА „Г.С. Раковски”

Магистърска програма

2010- 2013
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

Докторска програма

1998-2003
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

Магистърска програма

Заемани длъжности
2018 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

доцент

2014- 2018
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2008 – 2014
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

Асистент

2003-2008
ВМС

Oфицер

Публикации

scopus_logo

Езици

Английски
Руски