Момчил Манов
Момчил Галинов Манов
Капитан III ранг доцент доктор

Роден: 28 май 1979 г.
Място на раждане: гр. Горна Оряховица
nacid_logo_white

Образование
2015- до сега
ВА „Г.С. Раковски”

Магистърска програма

2010- 2013
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

Докторска програма

1998-2003
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

Магистърска програма

Заемани длъжности
2018 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

доцент

2014- 2018
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2008 – 2014
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

Асистент

2003-2008
ВМС

Oфицер

Публикации

Манов, М., Москов, Ю. Приложение на

нови техники за моделиране, управление

и диагностика на корабни силови уредби.

София, Федерация на научно

техническите съюзи в България, 2009, с.

86-92, ISBN 978-954-92219-5-4

2. Манов, М., Москов, Ю. Еталонна система

за диагностика на съвременни корабни

дизелови двигатели. София, Федерация

на научно техническите съюзи в

България, 2009, с. 92-97.

3. Манов, М., Скулев, Х. Методи за

повърхностно уякчаване на титан и

титанови сплави.// Машиностроителна

техника и технологии, 2010, 1, с. 26-31.

4. Манов, М., Скулев, Х. Изследване на

титанови сплави след повърхностно

уякчаване чрез плазмено азотиране. //

Машиностроителна техника и

технологии, 2010, 1, с. 32-36.

5. Манов, М., Скулев, Х. Изследване

Плазмено азотиране на Ti-6Al-4V с

индиректен плазмотрон. //Известия на

Съюза на учените – Варна, 2010, 1, с. 25-

28.

6. Манов, М., Скулев, Х. Титан и титанови

сплави – обзор. // Машиностроителна

техника и технологии, 2010, 2, с. 34-49.

7. Манов, М., Скулев, Х. Изследване

влиянието на плазмено газовото

азотиране с индиректен плазмотрон

върху микроструктурата и фазовия състав

на титан и титанови сплави. //

Машиностроителна техника и

технологии, 2012, с. 36-40.

8. Манов, М., Скулев, Х. Изследване на

фазовите превръщания на титанови

сплави Ti811 и Ti64 при термична

обработка с различни скорости на

охлаждане.// Машиностроителна техника

и технологии, 2012, с. 41-46.

9. Манов, М., Скулев, Х. Изследване

влиянието на процеса плазмено газово

азотиране с индиректен плазмотрон

върху микротвърдостта на титан и

титанови сплави. // Машиностроителна

техника и технологии, 2012, с. 47-52.

10. Манов М., Скулев Х. Изследване

влиянието на процеса плазмено газово

азотиране върху корозионната устойчивост на

титанови сплави Ti-8Al-1Mo-1V и Ti-6Al-4V.

//Машиностроителна техника и технологии,

2012, № 1, с. 8-11.

Езици

Английски
Руски