velikov
Николай Атанасов Великов
Капитан I ранг доцент доктор

Роден:  22.07.1965 г.
Варна
nacid_logo_white

Образование
1997– 1997
Военноморски колеж, САЩ

Магистърска програма

1991 – 1994
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”

Докторска програма

1983 – 1988
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2010 - досега
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”

Декан на факултет „Навигационен“

2009 - досега
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”

Доцент

2001 – 2009
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” , Варна

Главен асистент

2000 – 2001
ВА „Георги С. Раковски”

Главен асистент

1992 – 2000
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” , Варна

Асистент и главен асистент

1991 – 1994
ВВМУ „Никола Й. Вапцаров” , Варна

Докторант

1988 – 1991
ВМС

Офицер

Научни публикации
Научни проекти

Владеене на език

Английски
Руски