PTomov
Пейчо Томов
професор доктор
Образование
1979 -1982
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

докторска програма

1967 - 1972
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

магитърска програма по специалност „Корабни машини и механизми“

Заемани длъжности
2001 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

професор

1984 – 2001
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

доцент

1973 - 1983
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

научно изследователски сектор (НИС)

Преподавани дисциплини
  1. Корабни спомагателни машини и системи
  2. Специализираща дисциплина „Хидравлика, хладилна и климатична техника“
Научни публикации
scopus_logo orcid

Езици

Английски
Руски