PTomov
Пейчо Томов
Професор, доктор

Роден на 18.04.1948 г. – гр. Нова Загора

Образование
1979 -1982
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Докторска програма.

1967 - 1972
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Магитърска програма по специалност „Корабни машини и механизми“

Заемани длъжности
2001 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Професор

1984 – 2001 г.
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

1973 - 1983 г.
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Научно изследователски сектор (НИС) – конструктор и ръководител на група;

1972 - 1973 г.
гр.Варна

Механик в „Морска учебна школа”

Езици

Английски език