Stankov
Станко Атанасов Станков
Капитан I ранг о.р. асистент
Образование
1998 - 1999
ВА „Г.С. Раковски”, София

Магистърска програма

1986 – 1988
Военноморска академия „Адмирал Кузнецов”, РФ

Магистърска програма

1972 - 1977
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2002 - 2007
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Началник

Владеене на език

Английски
Руски