%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0
Татяна Стефанова Маджарова
Доцент доктор

nacid_logo_white

Образование
1996 - 1999
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Докторска програма

1979 - 1983
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2016 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Доцент

2016 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Ръководител катедра

2000 – 2016
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Главен асистент

1990 – 2000
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Асистент

Научни публикации