Alexandrov2011mini
Чавдар Илиев Александров
Професор доктор

Роден на 16.10.1958
с. Остров, Врачанско

nacid_logo_white

Образование
1979 - 1983
ВМЕИ Варна

Магистърска програма

1983 - 1985
ВМЕИ София

Инженер-математик

Заемани длъжности
2019 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Ръководител на катедра „Електроника”

2015 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Председател на Общото събрание на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

2007 - 2011
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Декан на факултет „Навигационен”

2003 - 2006
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров"

Заместник декан

2002 – 2003 г.
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Ръководител на катедра „Електроника”

2017 - досега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Професор

2000 - 2017
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

1987 - 2000
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Главен асистент

1986 - 1987
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

асистент в катедра „Математика и физика“

1985 - 1986 г.
КМПТ гр. Правец

технолог

Научни публикации


ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6910-2521
Членство в професионални организации

2007- до сега – Председател на секция „Корабна електроника” към НТС – Варна.

Ръководство на докторанти
  1. Божидар Стефанов Дойнов – в ТУ – Варна. успешно защитил през 2015 г.
  2. Йордан Атанасов Сивков – успешно защитил през 2017 г.
  3. Евгени Стоянов Гуглев – успешно защитил през 2019 г.
  4. Августин Албенов Христов – успешно защитил през 2022 г.

Владеене на език

Английски
Руски