yulianminchev
Юлиян Николаев Минчев
Доцент дoктор

Роден: 22.12.1978
nacid_logo_white

Образование
2003 - 2007
Технически университет - Варна

Докторска програма

1999 - 2002
Технически университет - Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2019 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Ръководител на катедра

2012 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

Владеене на език

Английски