sivkov
Йордан Атанасов Сивков
Капитан III ранг професор доктор инж.

nacid_logo_white

Образование
2004 - 2007
ВВМУ„Н.Й.Вапцаров“

Докторска програма

2002 - 2003
ВВМУ„Н.Й.Вапцаров“

Магистърска програма

1998 - 2002
ВВМУ„Н.Й.Вапцаров“

Бакалавърска програма

Заемани длъжности
От 2023 до сега
ВВМУ„Н.Й.Вапцаров“

Професор

От 2022 до сега
ВВМУ„Н.Й.Вапцаров“

Началник на Център за дистанционно обучение

От 2020 до 2023
ВВМУ„Н.Й.Вапцаров“

Доцент

2018 - 2019
ВВМУ„Н.Й.Вапцаров“

Главен асистент

2008 - 2018
ВВМУ„Н.Й.Вапцаров“

Асистент

2011 - до сега
ВВМУ„Н.Й.Вапцаров“

Администратор „Електронни услуги“

2003 - 2004; 2007- 2008
ВМС

Офицер

Проекти
 1. ACTs – проект по програма The Lifelong Learning Programme (LLP) на Европейската комисия
 2. ACTs Plus – продължение на проект ACTs
 3. Проект ОС-21
 4. Проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона“
 5. Проект „Адаптивна сензорна мрежа за подводно наблюдение“
 6. Отчет на публикационната дейност на професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” за 2017 година
 7. Динамичен уебсайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, като инструмент на изследователската, образователната и публикационна дейност
 8. Изграждане на Лаборатория по информационни системи за управление на трафика на плавателни съдове (Vessel traffic management solutions, VTMS)
 9. Проект ОС-348 „Повишаване на качеството и отчет на публикационната дейност на професорско-преподавателския състав на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за 2018 година”
 10. Проект ОС-349 „Оптимизация на уебсайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, като инструмент на изследователската, образователната и публикационна дейност”
 11. Проект ОС-408 „Изследване на възможностите за изграждане на система за следене на студентското състояние за нуждите на чуждестранните студенти във ВВМУ”
 12. Проект ОС-409 „Изследване на възможностите за изграждане на уеб-базирана система за представяне на разписанието за чуждестранните студенти във ВВМУ”
Ръководство на докторанти

1. Евгени Андреев – защитил 2021

Научни публикации
orcid  

 

Владеене на език

Английски
Руски