n-kolev_cv
Николай Желев Колев
Кап. I ранг о.р., доц. д-р

Роден: 18.11.1960
Варна

nacid_logo_white

Образование
2004 – 2006
ВА „Г.С. Раковски”, София

Магистърска програма

1989 - 1992
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Докторска програма

1980 - 1985
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Магистърска програма

Заемани длъжности
2023 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Ръководител на катедра

2003 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Доцент

2004 - 2007
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Началник катедра „Електроника“

1992 - 2003
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Асистент и главен асистент

1985 - 1989
ВМС

Офицер

Научни публикации
Ръководство на докторанти

Георги Димитров Георгиев – успешно защитил 2008 г.

Августин Албенов Христов – успешно защитил през 2022 г.

Научни проекти
  1. Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в европейската инфраструктура (Euro-Argo) – (МАСРИ/MASRI), 2019-2023, Национален, МОН, Изследовател
  2. Разширен контрол на трафика и наблюдение за нефтени замърсявания в открито море – ESA CONTRACT №4000122601/17/NL/SC, 2018-2020, Международен, ЕКА/ESA, Изследовател
  3. Адаптивна сензорна мрежа за подводно наблюдение, 2010-2013, Национален, ФНИ, Ръководител на проекта
  4. Изграждане на научноизследователска лаборатория по хидроакустика, 2007-2010, Национален, ФНИ, Заместник ръководител на проекта

Владеене на език

Английски
Руски