kojuharov
Асен Николов Кожухаров
Капитан I ранг доцент доктор на военните науки

Роден: 18.02.1961
Варна

nacid_logo_white

Образование
2003 - 2005
ВА „Г.С. Раковски”

Магистърска програма

1997 - 1999
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Докторска програма

1979-1984
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Магистърска програма

Заемани длъжности
2001 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Доцент

2015 - до сега
2001-2011
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Началник на катедра

Научни публикации
Преподавани дисциплини

11007 Военна история
11019 История на корабоплаването
15108 Основи на научните изследвания
2322 Методологически основи на военнонаучните изследвания
2308  История на военноморското изкуство

Ръководени докторанти

1. Никола Людмилов Стоянов. Успешно защитил на 12.04.2013 г.

Научни проекти

4 април 2012 г., Фестивален комплекс Варна – премиера на документалния филм „Спасеният град“.

Редакционни колегии на научни списания
2019 - до сега

Издание на издателство „Аз Буки“
Член на редколегията

Издание на Съюза на филолозите-българисти

Член на редколегията

 

Историческо бъдеще
2014 - до сега

Издание на Асоциация „Клио“

Член на редколегия

 

Член на редакционния борд

 

2016 - до сега

Член на редакционния борд

 

Езици

Английски
Руски