капитан I ранг доцент доктор Асен Кожухаров
Асен Николов Кожухаров
Капитан I ранг доцент доктор

Роден: 18.02.1961
Варна

Образование
2003 - 2005
ВА „Г.С. Раковски”

Магистърска програма

1997 - 1999
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Докторска програма

1979-1984
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Магистърска програма

Заемани длъжности
2001 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Доцент

2015 - до сега
2001-2011
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Началник на катедра

Научни публикации
rid-idsymbol4 ICI
Преподавани дисциплини

11007 Военна история
11019 История на корабоплаването
15108 Основи на научните изследвания
2322 Методологически основи на военнонаучните изследвания
2308  История на военноморското изкуство

Ръководени докторанти

1. Никола Людмилов Стоянов. Успешно защитил на 12.04.2013 г.

Редакционни колегии на научни списания

Издание на Съюза на филолозите-българисти

Член на редколегията

 

Историческо бъдеще
2014 - до сега

Издание на Асоциация „Клио“

Член на редколегия

 

Член на редакционния борд

 

2016 - до сега

Член на редакционния борд

 

Езици

Английски
Руски