Home/Кариерен център/Кандидатстване за работа/стаж
Кандидатстване за работа/стаж 2021-12-03T09:25:19+00:00
  1. Планиране и Срокове

Подготовката за следващите ви стъпки могат да включват себепознание, проучване и развиване на умения, но също така заедно да разработим:

  • силна автобиография или CV;
  • обучение как да напишете мотивационно писмо,
  • разбиране на важността на работата в екип
  • усъвършенстване на вашите умения за даване на интервю
  • Разработване на график за това как ще постигнете целите си.
  1. Автобиографии, CV-та, мотивационни писма

Aвтобиографията е кратко, информативно резюме на вашите способности, образование и опит. Трябва да подчертава силните ви страни и да ви отличи от другите кандидати. Използва се най-често от докторанти.
CV (автобиография) също е обобщение на вашия опит и способности, но в CV ще се включат повече препоръки, свързани с висшето образование и науката, като например публикации, презентации, и референции.
Мотивационното писмо, е начин да се представите във форма – тип разказ, който ще придружава автобиографията ви. Използвайте мотивационно писмо, за да опишете различните си квалификации и интереси, които ще представляват интерес на организацията, в която кандидатствате. Тъй като основното предназначение на автобиографията и мотивационното писмо е да ви представи „на пазара“ на труда, винаги трябва да сте ориентирани към определена организация.

  1.  Интервюиране

 Интервюто позволява на работодателя да прецени вашите квалификации за работа или стаж, както например: какви са допирните ви точки с организацията, колко добре сте обмислили причините за кандидатстване, колко ясно изразявате вашия потенциал за принос, вашите умения като комуникация и професионализъм. С други думи, интервюиращият иска да знае: Защо трябва да ви наемат?

  1. Вземане на решение

Намирането на работа или стаж е едновременно вълнуващо и напрегнато, така като на този етап представлява стесняване на избора и вземане на решения.