Научни направления 2016-02-24T18:21:10+00:00

Конференцията ще се проведе в следните научни направления:

  • Военни науки и национална сигурност
  • Корабоводене и експлоатация на водния транспорт
  • Електроника, компютърни системи и информационни технологии
  • Енергетични уредби за транспортни средства
  • Електротехника и автоматика
  • Технология на машиностроенето и на кораборемонта
  • Механика
  • Обществени науки