Тематични направления 2018-04-05T13:37:34+00:00
  • Корабни енергетични уредби

  • Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба

  • Корабостроене и кораборемонт

  • Информационна и комуникационна техника

  • Теоретична механика и приложна математика