Комитети 2018-06-25T14:41:32+00:00

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

Кап.I ранг проф. д-р Калин Калинов – заместник-началник по учебната и научната част на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Секретар:

Кап.II ранг Проф. Мирослав Цветков – началник на „Научна секция за изследвания, морски иновации и перспективни технологии“

Членове:

Кап.I ранг Борис Борисов – Заместник-началник по административната част и логистиката

Кап.I ранг Николай Великов – Декан на Факултет “Навигационен” при ВВМУ.

Кап.I ранг Недко Димитров – Заместник декан на Факултет “Навигационен” при ВВМУ.

Кап.I ранг доц. Д-р Юлиян МосковДекан на Факултет “Инженерен” при ВВМУ.

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател и главен редактор:

Кап.I ранг проф. д-р Калин Калинов – заместник-началник по учебната и научната част

Отговорен редактор:

Д-р инж. Георги Димитров – катедра “Електроника“

Членове:

Кап. I ранг доц. д-р Асен Кожухаров – катедра „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“

Полк. о.р. Проф. д-р Юрий Дачев – катедра „Корабоводене“

Проф. д-р Димитър Димитракиев – катедра „Експлоатация на флота и пристнищата“

Проф. д.и.н. Димитър Канев – катедра „Мениджмънт и логистика“

кап.І ранг о.р. доц.д-р Гроздю Грозев – катедра „Електроника“

Доц. д-р Милен Бонев – катедра „Електротехника“

Доц. д-р Румен Стоянов – катедра „Корабни силови уредби“

Полк. доц. д-р Юлиян Цонев – катедра „Информационни технологии“