Важни дати 2018-02-08T15:23:18+00:00
  • Представяне на резюмета на докладите – 10.03.2018 г.

  • Потвърждаване на приети доклади – 15.03.2018 г.

  • Заявка за участие в конференцията с доклади – до 30.03.2018 г.

  • Изпращане на пълния материал на докладите – 10.04. 2018 г.

  • Рецензиране и автентичност на докладите – 30.04.2018г.

  • Откриване на конференцията – 10.05.2018г