Електронна форма за заявки 2018-02-09T07:54:23+00:00
Изберете тематично направление на изпращания доклад

---------------------------
Прикачете файл с резюме съгласно изискванията.(приемат се формати doc/docx)
---------------------------
Декларирам, че предоставям изпратените данни за нуждите на администриране на конференцията.