Тематични направления 2018-02-08T15:20:33+00:00

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  1. Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)

  2. Корабни силови уредби, машини и механизми

  3. Управление на кораби и корабоводене

  4. Радиолокация и радионавигация

  5. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

  6. Организация и управление на въоръжените сили

  7. Военнополитически аспекти на морската сигурност

  8. Военна психология

  9. Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища

  10. Организация и управление извън сферата на материалното производство