Важни дати 2017-04-14T13:46:56+00:00
Заявка за участие в Конференцията с доклади 01.04.2016г.
Представяне на докладите 15.04.2016г.
Пристигане на участниците и настаняване 17.05.2016г.
Заявка за участие като слушател – при регистрация 18.05.2016г.
Откриване на Конференцията – 10.00 ч. 18.05.2016г.
Коктейл – 18.30 ч. 18.05.2016г.