Спонсорство 2016-02-14T09:14:53+00:00

Организаторите на Международна конференция „Съвременни технологии в офшорната индустрия”  предлагат спонсорска програма за всички желаещи да помогнат и представят своите продукти или фирми.

Спонсорство

_____
1. В спонсорската програма могат да участват всички български и чуждестранни фирми, юридически или физически лица.
2. Спонсорството е разделено на три плана: бронзов, сребърен и златен. Във всеки план има обособена минимална сума, като няма установена максимална такава.

3. Всеки спонсор в зависимост от избрания план има право на:

бронзов спонсор – минимална сума 1000 лв.

 • един щанд с лого на спонсора
 • една рекламна страница /без начална или последна/
 • доклад в тематично направление по избор
 • лого /малък размер/ и надпис на рекламните материали

сребърен спонсор – минимална сума 2000 лв.

 • два щанда с лого на спонсора
 • две рекламна страница /без началната или последната/
 • доклад в тематично направление по избор
 • лого /среден размер/ и надпис на рекламните материали

златен спонсор – минимална сума 4000 лв.

 • два щанда с лого на спонсора /възможно е допълнително договаряне/
 • три рекламна страница /от 2-ра до 5-та страница/
 • пленарен доклад
 • лого /голям размер/ и надпис на рекламните материали
 • рекламен надпис върху баджовете
 • рекламни материали в чантата с материали на всеки участник

4. Материалите следва да се представят от спонсорa в готов за публикуване pdf – формат /цветен/, като изискванията за оформление на текста са следните: текстът да е представен в Microsoft Word 2007 или по-висока версия, на формат A4 (210x297mm); полетата на страниците да са с размери: ляво – 20 мм; дясно – 20 мм; горно – 20 мм; долно 25 мм. На листа не се чертае рамка. Да се използва шрифт Times New Roman, 12 пункта. При представяне на изображения/лога трябва да се използва векторен формат във вида .ai или .cdr, като всички текстове са преобразувани в криви и използван режим CMYK. При предоставяне на изображения с илюстративна цел трябва да се представят във вид на файл с формат jpeg или tiff със следните параметри: размери по-добри от 2000х1500 пиксела и 300dpi и използван режим CMYK.

5. Организаторите на конференцията не носят отговорност и не предявяват претенции за авторските права на използваните материали.
6. Организаторите си запазват правото да премахнат или да не публикуват материали в противоречие с законовите и моралните норми на Р.България или Европейския съюз.
7. Всички допълнителни въпроси относно конкретните характеристики на материалите и площите се договарят с отговорника по тази дейност ст. лейт. Станислава Стефанова
8. Материалите следва да се предоставят за публикуване заедно с копие от квитанция за платена такса в срок до очаквайте скоро на имейл-адрес: offshore@nvna.eu

Сумите се превеждат по банков път или на място във ВВМУ.
Банковата сметка на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”:
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40
BIC: TTBBBG22, SG Експресбанк
основание за превода: „Такса златно/сребърно/бронзово спонсорство – за конференция Съвременни технологии в офшорната индустрия-2016”