Home/Курсове
Курсове 2019-01-21T11:58:18+00:00

Списък на курсовете, провеждани във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

наименование на курса на български език наименование на курса на английски език цена на български език цена на английски език ръководител техническо лице телефон за връзка
1 Курс по програма покриваща изискванията на моделен курс 7.01 IMO Model Course 7.01 Master and Chief Mate 3500 лв. за бакалаври; 4500 лв. за завършили гимназия 2000 евро за бакалаври full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
2 Управление на екипа и ресурсите на мостика Bridge team and resource management 600 лв. 500 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
3 Екипна работа на мостика – опреснителен Bridge team management – refresh 550 лв. 300 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
4 Оперативно използване на електронни карти и информационни системи Operational use of ECDIS 600 лв. – 5 дни; 250 лв. – 2 дни; 150 лв. – 1 ден 500 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
5 Електронни карти – специфична подготовка на FURUNO FURUNO type specific ECDIS training 300 лв. 200 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
6 Електронни карти – специфична подготовка на JRC JRC type specific ECDIS training 300 лв. 200 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
7 Използване на радиолокационна станция и автоматизирана радиолокациона система за предпазване от сблъскване за осигуряване безопасност на корабоплаването Use of radar and arpa to ensure safe navigation 600 лв. 500 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
8 Управление на кораба и маневриране Shiphandling and manoeuvring 500 лв. 300 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
9 Корабен офицер по безопасността Safety Officer 200 лв. 150 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
10 Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, вредни и рискови товари Handling and Carriage of Dangerous, Hazardous and Harmfull Cargoes in Packaged and Solid Bulk Form (HAZMAT) 240 лв. 200 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
11 Познания по опазване на околната среда Marine Environmental Awareness 80 лв. 80 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
12 Курс за повишаване на квалификацията на навигационни офицери вахтен-ст.пом 884 лв.; ст.пом-кап 416 лв. вахтен-ст.пом 600 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
13 Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз Basic Training for Oiland Chemical Tanker Cargo Operation 320 лв. 300 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
14 Щурман – “Вътрешни водни пътища” Navigator Inland Waterways of Europe до 3 курсисти 3000 лв на човек; над 4 курсисти 2000 лв на човек full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
15 Плаване в ледови условия Ice navigation до 2 курсисти 900 лв на човек; 2-4 курсисти 750 лв; повече от 4 курсисти 600 лв до 2 курсисти 620 евро на човек; 2-4 курсисти 550 евро; повече от 4 курсисти 500 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
16 Товаро-разтоварни операции кораб-кораб Ship to ship mooring operations до 2 курсисти 1200 лв на човек; 2-4 курсисти 1000 лв; повече от 4 курсисти 800 лв до 2 курсисти 800 евро на човек; 2-4 курсисти 700 евро; повече от 4 курсисти 600 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
17 Координатор на мястото при операции по търсене и спасяване On-scene SAR coordinator 800 лв. 500 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
18 Лидерство и екипна работа Leadership and Teamwork 200 лв. 150 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
19 Оценка на риска и разследване на инциденти Risk assessment and accident investigation 200 лв. 150 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
20 Обучение на инструктори на симулатори Train the simulator trainer 400 лв. 400 евро full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
21 Курс допълващ образованието до ИМО модел курс 7.03 Additional training required by Art.36, point 7, “d” of Ordinance No. 6 3 100 лв. full prof. PhD Blagovest Belev Dimitar Komitov 052/552231; 0886857975
22 Управление на кораби при операции за претоварване на море Ship to Ship Handling 600 лв. 600 евро assoc. prof. PhD Miroslav Tsvetkov assoc. prof. PhD Miroslav Tsvetkov 052/552383;
0889317358
23 Капитан на влекач с азимутално управление Azimuth Stern Drive 1 300 лв. 1300 евро assoc. prof. PhD Miroslav Tsvetkov assoc. prof. PhD Miroslav Tsvetkov 052/552383;
0889317358
24 Корабен радиооператор обща категория – за вахтени офицери GMDSS-GOC 500 лв. 500 евро assoc. prof. PhD Grozdyu Grozev Mihail Denev 889750450
25 Корабен радиооператор обща категория – ревалидация GMDSS-GOC-Revalidation 250 лв. 250 евро assoc. prof. PhD Grozdyu Grozev Mihail Denev 889750450
26 Корабен радиооператор ограничена категория – за малки морски съдове и яхти GMDSS-ROC 450 лв. 450 евро assoc. prof. PhD Grozdyu Grozev Mihail Denev 889750450
27 Радиооператор за плаване в крайбрежни райони – за рибарски лодки GMDSS-coastal area operator certificate 150 лв. 150 евро assoc. prof. PhD Grozdyu Grozev Mihail Denev 889750450
28 Оператор на брегови радиостанции GMDSS- CSOC Coast Radio Station Operator 250 лв. 250 евро assoc. prof. PhD Grozdyu Grozev Mihail Denev 889750450
29 Оператор в системата VTS VTS operator certificate (IALA Model Course V103) 250 лв. 250 евро full prof. PhD Chavdar Alexandrov Daniela Nikolova 052 / 552222, в. 16711; 0887196470
30 Оператор в системата VTS за преподготовка на работното място VTS operator certificate on the job training (IALA Model Course V103-3) 250 лв. 250 евро full prof. PhD Chavdar Alexandrov Daniela Nikolova 052 / 552222, в. 16711; 0887196470
31 Основна подготовка по безопасност на море Basic Safety Training 310 лв.
за студенти – 248 лв.
310 евро
за студенти – 248 евро
Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
32 Основна подготовка по безопасност на море – опреснителен Basic Safety Training – refresh 150 лв. 150 евро Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
33 Техники за оцеляване на море Personal Survival Techniques 90 лв. 90 евро Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
34 Пожарна безопасност и борба с пожари Fire Prevention and Fire Fighting 90 лв. 90 евро Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
35 Лична безопасност и социални отговорности Personal Safety and Social Responsibilities 80 лв. 80 евро Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
36 Елементарна първа помощ Elementary First Aid 80 лв. 80 евро Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
37 Умения за оказване на първа медицинска помощ Proficiency in Medical First Aid 250 лв.
за студенти – 200 лв.
250 евро
за студенти – 200 евро
Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
38 Медицински грижи на борда на кораба Proficiency in Medical Care on Board 320 лв. 320 евро Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
39 Медицински грижи на борда на кораба (опреснителен) Medical Care on Board – refresh 150 лв. 150 евро Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
40 Специализирано обучение за екипажите на пътнически кораби, включително и Ро-Ро пътнически кораби Specialized Training for Personnel on Passenger Ships (Including Ro-Ro Passenger Ships) 90 лв. 90 евро Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
41 Водач на кораб до 40 БТ по море Skipper of seagoing vessel up to 40 GT 300 лв. 300 евро Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
42 Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка Proficiency in survival craft and rescue boats other then fast rescue boats 330 лв.
за студенти – 264 лв.
330 евро
за студенти – 264 евро
Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
43 Обучение по съвременни методи за борба с пожари по разширена програма Advanced Training in Fire Fighting 330 лв.
за студенти – 264 лв.
330 евро
за студенти – 264 евро
Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
44 Умения за оказване на първа медицинска помощ
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка
Обучение по съвременни методи за борба с пожари по разширена програма
Proficiency in Medical First Aid
Proficiency in survival craft and rescue boats other then fast rescue boats
Advanced Training in Fire Fighting
850 лв. 850 евро Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
45 „Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка“ и „Борба с пожари по разширена програма“ – опреснителен „Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other then Fast Rescue Boats“ and „Proficiency in Advanced Fire Fighting“ – refresh 200 лв.
само ВСС – 110 лв.
само БП – 110 лв.
200 евро
само PSC – 110 евро
само AFF – 110 евро
Assistant Prof. Dimitar S. Dimitrov Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
46 Офицер по сигурността на кораба Ship security officer 170 лв. 170 евро Mihail Yonov Daniela Grozeva
Hristina Doncheva
052/552 389;
0888 266 294
47 Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на кораба Proficiency for seafarers with designated security duties 160 лв. за външни лица; 140 лв. за студенти от други унивеситети; 130 лв. за студенти от ВВМУ 160 евро Mihail Yonov Daniela Grozeva
Hristina Doncheva
052/552 389;
0888 266 294
48 Елементарни познания за сигурността на кораба Proficiency in security awareness 70 лв. 70 евро Mihail Yonov Daniela Grozeva
Hristina Doncheva
052/552 389;
0888 266 294
49 Офицер по сигурността на компанията Company security officer 420 лв. 420 евро Mihail Yonov Daniela Grozeva
Hristina Doncheva
052/552 389;
0888 266 294
50 Офицер по сигурността на пристанището (пристанищното съоръжение) Port facility security officer 320 лв. 320 евро Mihail Yonov Daniela Grozeva
Hristina Doncheva
052/552 389;
0888 266 294
51 Личен състав на пристанищата и пристанищните съоръжения, който има отношение към сигурността Port facilities security staff 70 лв. 70 евро Mihail Yonov Daniela Grozeva
Hristina Doncheva
052/552 389;
0888 266 294
52 Курс по програма покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02 Imo model course 7.02 „Chief engineer officer and second Engineer officer“ 2 050 лв. 2050 евро assoc. prof. PhD Ivan Ivanov Hristina Doncheva 052/552 270, 552379
0885 828392 0889 820058
53 Курс по програма покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02 – по функции Imo model course 7.02 „Chief engineer officer and second Engineer officer“ Функция МИ* – 660 лв.
Функция ЕЕЕСМУК* – 440 лв.
Функция ТОРНУ* – 460 лв.
Функция УЕКГЛБ* – 490 лв.
660 евро
440 евро
460 евро
490 евро
assoc. prof. PhD Ivan Ivanov Hristina Doncheva 052/552 270, 552379
0885 828392 0889 820058
54 Подготвителен курс за управленско ниво за механици 715 лв. 715 евро assoc. prof. PhD Ivan Ivanov Krasena Bojilova 052/552 270, 552379
0885 828392 0889 820058
55 Управление на  ресурсите на машинно отделение и работа в екип Training in Engine Room  Resource Management and Teamwork 620 лв. 620 евро assoc. prof. PhD Rumen Stoqnov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 286
0889 820058
56 Подготовка по експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000 волта Training in Safe Operation and Maintenance of Power Systems in Excess of 1000 Volts 600 лв. 600 евро assoc. prof. PhD Rumen Stoqnov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 286
0889 820058
57 Експлоатация на  системи за управление на главни и спомагателни машини Monitoring  of the Main and Auxiliary Machinery Operation and Associated Control Systems 640 лв. 640 евро assoc. prof. PhD Rumen Stoqnov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 286
0889 820058
58 Корабен електромеханик – допълващо обучение, изисквано съгласно чл. 37, точка 7, буква „г“ на Наредба 6. Electro-tehnikcal officer (ETO), IMO Model course 7.08 2 300 лв. 2300 евро assoc. prof. PhD Stefan Todorov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 286
0887 25 93 92
59 Корабен електромеханик – допълващо обучение, изисквано съгласно чл. 37, точка 7, буква „г“ на Наредба 6, ако курсистът притежава сертификат по „Експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000 волта“ Electro-tehnikcal officer (ETO), IMO Model course 7.08 2 080 лв. 2080 евро assoc. prof. PhD Stefan Todorov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 286
0887 25 93 92
60 Корабен електромеханик – допълващо обучение, изисквано съгласно чл. 37, точка 7, буква „г“ на Наредба 6, ако курсистът притежава сертификат по „Експлоатация на  системи за управление на главни и спомагателни машини“ Electro-tehnikcal officer (ETO), IMO Model course 7.08 2 100 лв. 2100 евро assoc. prof. PhD Stefan Todorov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 286
0887 25 93 92
61 Корабен електромеханик – допълващо обучение, изисквано съгласно чл. 37, точка 7, буква „г“ на Наредба 6, ако курсистът притежава сертификати по „Експлоатация и поддръжка на системи с напрежение над 1000 волта“ и „Експлоатация на  системи за управление на главни и спомагателни машини“ Electro-tehnikcal officer (ETO), IMO Model course 7.08 1 880 лв. 1880 евро assoc. prof. PhD Stefan Todorov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 286
0887 25 93 92
62 Корабен електромеханик – допълващо обучение, изисквано съгласно чл. 37, точка 7, буква „г“ на Наредба 6 – по функции Electro-tehnikcal officer (ETO), IMO Model course 7.08 Функция 1 – 1390 лв.
Функция 2 –   640 лв.
Функция 3 –   270 лв.
1390 евро
640 евро
270 евро
assoc. prof. PhD Stefan Todorov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 286
0887 25 93 92
63 Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ до изискванията на ИМО Моделен курс 7.04 „Complementary Educational Program for Persons with Secondary Education and Acquired Third Degree of Profesional Qualification in „Ship Machinery and Mechanisms“ to Meet the Requirements of IMO Model Course 7.04 3 800 лв. 3800 евро assoc. prof. PhD Rumen Stoqnov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 271             0889 251 369
64 Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ до изискванията на ИМО Моделен курс 7.04, ако курсистът притежава сертификати по „Управление на  ресурсите на машинно отделение и работа в екип (ETRM)“ и „Експлоатация на  системи за управление на главни и спомагателни машини (OMAMA)“ „Complementary Educational Program for Persons with Secondary Education and Acquired Third Degree of Profesional Qualification in „Ship Machinery and Mechanisms“ to Meet the Requirements of IMO Model Course 7.04 3 300 лв. 3300 евро assoc. prof. PhD Rumen Stoqnov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 271             0889 251 369
65 Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ до изискванията на ИМО Моделен курс 7.04, ако курсистът притежава сертификат по „Управление на  ресурсите на машинно отделение и работа в екип (ETRM)“ „Complementary Educational Program for Persons with Secondary Education and Acquired Third Degree of Profesional Qualification in „Ship Machinery and Mechanisms“ to Meet the Requirements of IMO Model Course 7.04 3 550 лв. 3550 евро assoc. prof. PhD Rumen Stoqnov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 271             0889 251 369
66 Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ до изискванията на ИМО Моделен курс 7.04, ако курсистът притежава сертификат по  „Експлоатация на  системи за управление на главни и спомагателни машини (OMAMA)“ „Complementary Educational Program for Persons with Secondary Education and Acquired Third Degree of Profesional Qualification in „Ship Machinery and Mechanisms“ to Meet the Requirements of IMO Model Course 7.04 3 550 лв. 3550 евро assoc. prof. PhD Rumen Stoqnov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 271             0889 251 369
67 Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ до изискванията на ИМО Моделен курс 7.04 – по функции „Complementary Educational Program for Persons with Secondary Education and Acquired Third Degree of Profesional Qualification in „Ship Machinery and Mechanisms“ to Meet the Requirements of IMO Model Course 7.04 Функция МИ – 1000 лв.
Функция МИ с ETRM и ОМАМА – 500 лв.
Функция МИ с ETRM – 750 лв.
Функция МИ с OMAMA – 750 лв.
Функция ЕЕАСУ* – 1200 лв.
Функция ТПР* – 600 лв.
Функция УЕКГЛБ – 1000 лв.
1000 евро
500 евро
750 евро
750 евро
1200 евро
600 евро
1000 евро
assoc. prof. PhD Rumen Stoqnov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 271             0889 251 369
68 Корабен моторист Rating Forming Part of an Engineering Watch 950 лв. 950 евро assoc. prof. PhD Rumen Stoqnov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 271             0889 251 369
69 Машинен боцман Able Seafarer Engine 1 950 лв. 1950 евро assoc. prof. PhD Rumen Stoqnov as. prof. PhD Ivaylo Bakalov 052/552 271             0889 251 369
70 Студена обработка на металите (Металорежещи машини) Metal Cutting Machines 275 лв. 275 евро assoc. prof. PhD Yuliyan Moskov as. prof. PhD Kalin Lyutckanov 052/552 274
0889 463 005
71 Електродъгово и газопламъчно заваряване Electric Arc Welding and Oxy-Fuel Welding 300 лв. 300 евро assoc. prof. PhD Georgi Lyutckanov as. prof. PhD Hristo Hristov 052/552 274
0887 240 421
72 Курс CCNA1: Основи на компютърните мрежи. CCNA1: Network Fundamentals/Intro to Networks 300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
73 Курс CCNA2: Маршрутизиращи протоколи и концепции. CCNA2: Routing Protocols and Concepts/Routing and Switching Essentials 300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
74 Курс CCNA3: Технологии в локалните компютърни мрежи (LAN). CCNA3: LAN Switching and Wireless/Scaling Networks 300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
75 Курс  CCNA4: Технологии в глобалните компютърни мрежи (WAN). CCNA4: Accessing the WAN/Connecting Networks 300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
76 Курс CCNA мрежова сигурност CCNA Security 300лв.
200лв. за обучаеми
700 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
77 Курс CCNP1: Маршрутизиране за CCNP специалисти CCNP1: CCNP Routing 400лв.
300лв. за обучаеми
800 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
78 Курс CCNP2: Технологии в локалните компютърни мрежи (LAN) за CCNP специалисти. CCNP2: CCNP Switching 400лв.
300лв. за обучаеми
800 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
79 Курс CCNP3: Отстраняване на проблеми в компютърните мрежи за CCNP специалисти. CCNP3: CCNP Troubleshooting 400лв.
300лв. за обучаеми
800 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
80 Курс Основи на информационните технологии. IT Essentials 300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
81 Курс Основи на киберсигурността. Introduction to Cybersecurity 200лв.
100лв. за обучаеми
400 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
82 Курс Основи на Linux операционни системи Linux Essentials 300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
83 Курс Основи на програмирането на C++ Programming Essentials in C++ 300лв.
200лв. за обучаеми
600 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
84 Курс  CCNA VoIP телефония CCNA Voice: IP Telephony 300лв.
200лв. за обучаеми
700 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
85 Системно администриране за Windows server – част I Outsourcing – Windows server administration – part I 150 лв.
100 лв.
за обучаеми
500 лв. assoc. prof. PhD Yuliyan Tsonev Даниела Грозева 052/552 275
0887 255 506
86 Общ английски език модул: 1 – начинаещи и модул 2 – напреднали General English: Module 1 – beginners, Module 2 – pre-intermediate 180лв.
150лв. за обучаеми
Lidiya Stoyanova 052/552 284
0889 234 084
87 Общоморски английски език – модул 3 General maritime English: Module3 180лв.
150лв. за обучаеми
Lidiya Stoyanova 052/552 284
0889 234 084
88 Специализиран морски английски език за навигатори – модул 4 Specialized maritime English for deck officers: Module 4 180лв.
150лв. за обучаеми
Lidiya Stoyanova 052/552 284
0889 234 084
89 Специализиран морски английски език за механици – модул 4 Specialized maritime English for engineer officers: Module 4 180лв.
150лв. за обучаеми
Lidiya Stoyanova 052/552 284
0889 234 084
90 Специализиран морски английски език – подготовка за държавен изпит -модул 5 Specialized maritime English – Preparation for the State Exam: Module 5 180лв.
150лв. за обучаеми
Lidiya Stoyanova 052/552 284
0889 234 084
91 Специализирано обучение „Придобиване на правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)“ Ionizing Radiation Sources Competence Courses първоначално: I група – 140 лв.; II група – 180 лв.   поддържащо: 60 лв. Светослав Димитранов Йорданка Петева 0888 661 392
92 Курс за корабни брокери Chartered Shipbrokers Course 3 200 лв. assoc. prof. PhD N. Velikov Галина Иванова 052/552260 052/552380