Home/Курсове описание
Курсове описание 2020-02-09T20:34:46+00:00
Име на курса Course name Контакт Цена
 Катедра „Корабоводене“
 Управление на екипа и ресурсите на мостика  Bridge team and resource management  Димитър Комитов – 0886 857975  600 лв.
Екипна работа на мостика- опреснителен  Bridge team management – refresh  Димитър Комитов – 0886 857975  550 лв.
Оперативно използване на електронни карти и информационни системи  Operational use of ECDIS  Димитър Комитов – 0886 857975  600 лв.
 Управление на кораба и маневриране  Shiphandling and manoeuvring  Димитър Комитов – 0886 857975  500 лв.
 Корабен офицер по безопасността  Safety officer  Димитър Комитов – 0886 857975  200 лв.
 Обработка и превоз на пакетирани и твърди опасни, вредни и рискови товари  Димитър Комитов – 0886 857975  240 лв.
 Курс за повишаване на квалификацията на навигационни офицери  Димитър Комитов – 0886 857975  Според необходимите модули
 Подготовка за работа на нефтен танкер и танкер химикаловоз  Димитър Комитов – 0886 857975  320 лв.
 Познания по опазване на морската среда  Димитър Комитов – 0886 857975  80 лв.
 Курс по програма покриваща изискванията на моделен курс 7.01  Димитър Комитов – 0886 857975  Цена на курса:
– за бакалаври 3500 лв. ( Модул първи – 1600 лв; Модул втори – 1000 лв; Модул трети – 900 лв);
– за участници със средно образование 4500 лв. ( Модул първи – 2000 лв; Модул втори – 1600 лв; Модул трети – 900 лв.)
 Курс за Щурман – “Вътрешни водни пътища” Ас. Христо Христов – 0898 659 343  В зависимост от броя на обучаемите – от 2000 до 3000 лв.
 Квалификационен курс допълващ образователната програма за лица със средно образование с трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене-морско“ до изискванията на ИМО моделен курс 7.03  Димитър Комитов – 0886 857975  Цена на курса: 3 100 лв ( Модул „Навигация“ – 1100 лв; Модул „Обработка и подреждане на товари“ – 1000 лв; Модул „Контролиране на операциите на кораба и грижи за лицата на борда“ – 1000 лв)
Катедра „Електроника“
 Радиооператор- обща категория  GMDSS-GOC  0889750450 – Михаил Денев  500 лв.
 GMDSS- ROC  GMDSS – ROC  0889750450 – Михаил Денев  450 лв.
 GMDSS – крайбрежно плаване  0889750450 – Михаил Денев  150 лв.
 Радиооператор- обща категория-ревалидация  GMDSS – GOC – Revalidation  0889750450 – Михаил Денев  250 лв.
 Оператор на брегови радиостанции  0889750450 – Михаил Денев
 Оператор в системата VTS  0889750450 – Михаил Денев
 Катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“
 Основна подготовка по безопасност на море Basic Safety Training Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
 320 лв.
за студенти – 256 лв.
на английски език:
320 евро
за студенти – 256 евро
 Техники за оцеляване на море Personal Survival Techniques  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
 90 лв.
на английски език:
90 евро
 Пожарна безопасност и борба с пожари Fire Prevention and Fire Fighting  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
90 лв.
на английски език:
90 евро
 Лична безопасност и социална отговорност Personal Safety and Social Responsibilities  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
90 лв.
на английски език:
90 евро
 Елементарна първа медицинска помощ Elementary First Aid  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
90 лв.
на английски език:
90 евро
 Умения за оказване на първа медицинска помощ Proficiency in Medical First Aid  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
 260 лв.
за студенти от ВВМУ – 208 лв.
за студенти от друг ВУЗ – 221 лв.
на английски език:
260 евро
за студенти от ВВМУ – 208 евро
за студенти от друг ВУЗ – 221 евро
Медицински грижи на борда на кораба Proficiency in Medical Care on Board  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
320 лв.
на английски език:
320 евро
Медицински грижи на борда на кораба (опреснителен) Medical Care on Board – refresh  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
160 лв.
на английски език:
160 евро
 Специализирано обучение за екипажите на пътнически кораби, включително и Ро-Ро пътнически кораби Specialized Training for Personnel on Passenger Ships (Including Ro-Ro Passenger Ships)  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
90 лв.
на английски език:
110 евро
 Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка  Proficiency in survival craft and rescue boats other then fast rescue boat  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
 340 лв.
за студенти от ВВМУ – 272 лв.
за студенти от друг ВУЗ – 289 лв.
на английски език:
340 евро
за студенти от ВВМУ – 272 евро
за студенти от друг ВУЗ – 289 евро
Водач на бързоходна дежурна лодка  Proficiency in fast rescue boat  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
400 лв.
на английски език:
400 евро
 Обучение по съвременни методи за гасене на пожари по разширена програма  Advanced Training in Fire Fighting  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
 340 лв.
за студенти от ВВМУ – 272 лв.
за студенти от друг ВУЗ – 289 лв.
на английски език:
340 евро
за студенти от ВВМУ – 272 евро
за студенти от друг ВУЗ – 289 евро
 Водач на кораб до 40 БТ по море Skipper of seagoing vessel up to 40 GT  Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
350 лв.
на английски език:
500 евро
 Основна подготовка по безопасност на море – Опреснителен Basic Safety Training – refresh Станко Станков
0887 094 396
160 лв.
на английски език:
160 евро
Умения за оказване на първа медицинска помощ
Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка
Обучение по съвременни методи за борба с пожари по разширена програма
Proficiency in Medical First Aid
Proficiency in survival craft and rescue boats other then fast rescue boats
Advanced Training in Fire Fighting
 Nadya Lazarova 052/552 283;
0888 430446
880 лв.
на английски език:
880 евро
„Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна спасителна лодка“ и „Борба с пожари по разширена програма“ – опреснителен „Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat other then Fast Rescue Boat“ and „Proficiency in Advanced Fire Fighting“ – refresh Станко Станков
0887 094 396
220 лв.
само ВСС – 120 лв.
само БП – 120 лв.
на английски език:
220 евро
само PSC – 120 евро
само AFF – 120 евро
 Катедра „Езикова подготовка“
 Общ английски език /2 модула/  052/552284  150 лв.
 Общоморски английски език /2 модула/  052/552284  150 лв.
 Специализиран морски английски език за навигатори /2 модула/  052/552284  150 лв.
 Специализиран морски английски език за механици /2 модула/  052/552284  150 лв.
 Специализиран морски английски-подготовка за държавен изпит /3 модула/  052/552284  160 лв.
 Английски език за кандидат курсанти  052/552284  160 лв.
 Катедра „Корабни силови уредби“
 Курс по програма покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02  0889 820058 –  пълен курс 7.02 –  2050 лв.
– функция МИ курс 7.02   – 660 лв.
– функция ЕЕАСУ курс 7.02 – 440 лв.
– функция ТПР курс 7.02  – 460 лв.
– функция УЕКГЛБ курс 7.02 – 490 лв.
Подготвителен курс за управленско ниво за механици 0889 820058 715 лв.
Управление на ресурсите в машинно отделение и работа в екип Engine Resource Management and Teamwork – ETRM 0889 820058 620 лв.
Допълващ образователната програма на лица със средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабни машини и механизми“ по изискванията на ИМО Моделен курс 7.04   0889 820058 – пълен курс 7.04 – 3800 лв.
– функция МИ курс 7.04 1000 лв.
– функция ЕЕАСУ курс 7.04 – 1200 лв.
– функция ТПР курс 7.04 – 600 лв.
– функция УЕКГЛБ курс 7.04 – 1000 лв.
 Катедра „Електротехника“
„Експлоатация на съвременни корабни системи за управление на главни и спомагателни машини“  (”Operation of Main and Auxiliary Machinery and Associated Control System”) – OMAMA  0889 820058  640 лв.
 Курс „Техническо обслужване на корабно електрообзавеждане с напрежение над 1000 волта”  Safe Operation and Maintenance of Power Systems in excess of 1000 volts  0889 820058 600 лв.
Корабен електромеханик (7.08) Electro-technical Officer доц. Емил Барудов

0884 929 351

– пълен курс 7.08  – 2300 лв.

–  функция 1 Ел. ОК курс 7.08 (199 часа) – 1390 лв.

–  функция 2 ТОР курс 7.08 (106 часа)  – 640 лв.

– функция 3 УЕКГЛБ курс 7.08 (44 часа) – 270 лв.

 Катедра „Техническа механика“
 Водолазен курс- I ниво  0897866816  250 лв/ курсист; 100лв / курсист за учащи.
 Водолазен курс- II ниво  0897866816  450 лв/ курсист; 250 лв / курсист за учащи
 Техническо обслужване на лагери /концепция на SKF /
 Катедра „Информационни технологии“
 Курсове за обучение на мрежови специалисти- CISCO  052/552375, 0887255506
Е-мail: cisco@naval-acad.bg
 ДРУГИ КУРСОВЕ
 Курсове по сигурност на корабите, пристанищните съоръжения и компаниите  0888259991  в зависимост от курса
 Специализирано обучение за издаване на удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) Людмила Стоянова

0889645009

 Курсове за корабни брокери